• <table id="5eqvj97w" style="display:none !important"></table>
 • 2021-05-10 09:26:09 Find the results of "

  betting companies

  " for you

  Nghĩa của từ Term - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

  to set a term to one's expenses giới hạn việc tiêu pha của mình.

    Vietgle Tra từ - Định nghĩa của từ 'term' trong từ điển Lạc Việt

    to set a term to one's expenses. ... a long term of imprisonment.

    <cite id="94iar0s4" style="display:none !important"></cite><h4 id="0tt0xmcj" style="display:none !important"><h2 id="avx6xd09" style="display:none !important"></h2></h4><menu id="53iwlw65" style="display:none !important"><blockquote id="jp0tmqq9" style="display:none !important"></blockquote></menu><dfn id="a6vdn7k2" style="display:none !important"><style id="l0l7xgoa" style="display:none !important"></style><source id="6eaptpw3" style="display:none !important"><output id="std3d4hv" style="display:none !important"></output></source><thead id="bpx9s0v6" style="display:none !important"><time id="z116iv4e" style="display:none !important"></time><tt id="orzty3ew" style="display:none !important"><h2 id="m7rkdx7s" style="display:none !important"></h2></tt></thead></dfn><dt id="m72dob7i" style="display:none !important"><td id="v46kr70x" style="display:none !important"></td><rt id="9gqmm76h" style="display:none !important"><label id="p3j2i8s7" style="display:none !important"></label></rt><span id="w9i3ci51" style="display:none !important"><table id="h9c5ieaw" style="display:none !important"></table><mark id="bxrxd9z5" style="display:none !important"><menu id="49hosu69" style="display:none !important"></menu></mark></span><details id="mz4bqid0" style="display:none !important"><h4 id="e45cm4pi" style="display:none !important"></h4><colgroup id="itlwzy4a" style="display:none !important"><summary id="x6upzhzl" style="display:none !important"></summary></colgroup><legend id="w5m0bdux" style="display:none !important"><span id="555jog4z" style="display:none !important"></span><strong id="9m5ag20j" style="display:none !important"><form id="w43iqvn4" style="display:none !important"></form></strong></legend></details></dt><optgroup id="8goue972" style="display:none !important"><span id="s3epgeap" style="display:none !important"></span><nav id="9c6br5pv" style="display:none !important"><ins id="40roksnt" style="display:none !important"></ins></nav><details id="8d0fg2c0" style="display:none !important"><rt id="wk16vglo" style="display:none !important"></rt><a id="v86uo31z" style="display:none !important"><noframes id="p3nvkajz" style="display:none !important">
    <sup id="5mcfaofy" style="display:none !important"></sup>

           Term là gì, Nghĩa của từ Term | Từ điển Anh - Việt - Rung.vn

           Term là gì: / tɜ:m /, Danh từ: giới hạn, thời hạn, kỳ hạn; nhiệm kỳ, kỳ, kỳ học, khoá, (pháp lý) phiên (toà), (ngôn ngữ học) từ, thuật ngữ, học kỳ; quý ( 3 tháng), sự kết thúc ...

           1. <address id="ixg0nlr0" style="display:none !important"></address>
           2. <tt id="kseu7x1f" style="display:none !important"></tt>
            • Terms - Google

             https://policies.google.com/terms. ... Terms of use Terms Terms of Service google.com/intl/en/policies/terms/ Google's Terms of Service Google Terms of Service Terms and Conditions Google Terms of Use Điều khoản ...

             <s id="goheb8cv" style="display:none !important"></s>
             <h6 id="05krcbv9" style="display:none !important"></h6><address id="ptcz3ncs" style="display:none !important"><span id="r6f36nkq" style="display:none !important"></span></address>

            • TERM - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - từ điển bab.la - babla.vn

             Tra từ 'term' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

              term | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary

              Term - dịch sang tiếng Việt với Từ điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary

                 TERM | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

                 term (TIME) ... in the long/medium/short term. ... term (DESCRIPTION)

                    <commend id="dj6btiab" style="display:none !important"></commend>

                    Terms - Google Terms of Service – Privacy & Terms – Google

                    List of services & service-specific additional terms.

                          Điều khoản dịch vụ - Facebook

                          Facebook tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng và phát triển doanh nghiệp. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook, Messenger và các ...

                             1. Terms | Definition of Terms at Dictionary.com

                              Definition of terms from Dictionary.com, the world’s leading online source for English definitions, pronunciations, word origins, idioms, Word of the Day, and more.

                               <datalist id="18hkomce" style="display:none !important"></datalist><table id="zkqo8ps5" style="display:none !important"><tbody id="i4ez05g9" style="display:none !important"></tbody></table><map id="a2bu2p99" style="display:none !important"><menu id="h1gro8tf" style="display:none !important"></menu><meter id="fb9xkqkn" style="display:none !important"><dialog id="eo942q7i" style="display:none !important"></dialog></meter></map><wbr id="00jk3ovn" style="display:none !important"><noscrip id="gqdci4x0" style="display:none !important"></noscrip></wbr><dd id="vm0tucu0" style="display:none !important"><ol id="1ygjkfqg" style="display:none !important"></ol></dd><nav id="y5wulwoz" style="display:none !important"><area id="rrj1v1xy" style="display:none !important"></area></nav><del id="pr3qymau" style="display:none !important"><span id="nynr7887" style="display:none !important"></span><figure id="w1zh8fq2" style="display:none !important"><tfoot id="gw40ctqw" style="display:none !important"></tfoot></figure><ins id="4bun8tij" style="display:none !important"><canvas id="8hp0guhe" style="display:none !important"></canvas><audio id="gbul9mu9" style="display:none !important"><area id="hem6qooc" style="display:none !important"></area></audio></ins><dl id="j74dr4en" style="display:none !important"><legend id="snn5pzjl" style="display:none !important"></legend></dl><nav id="p9paqxcb" style="display:none !important"><progress id="h11esf2d" style="display:none !important"></progress></nav><dialog id="w6ws9x0c" style="display:none !important"><bdo id="7g3f20yy" style="display:none !important"></bdo><track id="0yjgpk9w" style="display:none !important"><details id="1fc7ud89" style="display:none !important"></details></track><th id="gdkl0pi7" style="display:none !important"><kbd id="i3zt1b6y" style="display:none !important"></kbd><commend id="auiue87d" style="display:none !important"><rt id="1cvt56lu" style="display:none !important"></rt></commend></th><del id="l98p3spb" style="display:none !important"><q id="td12cp7z" style="display:none !important"></q></del><ruby id="xffi3nk3" style="display:none !important"><strong id="h2z0o5l6" style="display:none !important"></strong><progress id="fc640gjb" style="display:none !important"><td id="t68t0pr6" style="display:none !important"></td></progress><area id="znx1zmd8" style="display:none !important"><sub id="bqxtly52" style="display:none !important"></sub><noscrip id="2qvbgz1n" style="display:none !important"><track id="sk29xaf8" style="display:none !important"></track></noscrip></area><acronym id="2t251swo" style="display:none !important"><canvas id="lhn689d8" style="display:none !important"></canvas></acronym></ruby></dialog></del><nav id="py52pzoh" style="display:none !important"><div id="3q3o5ubm" style="display:none !important"></div></nav>
                               <menu id="fmy878p5" style="display:none !important"></menu>

                                    • <bdo id="nrthzgv2" style="display:none !important"></bdo><style id="dbr9xeid" style="display:none !important"><b id="vx0ycgkh" style="display:none !important"></b></style><h4 id="9e3k8ur4" style="display:none !important"><label id="jcqx4adv" style="display:none !important"></label></h4><dfn id="hd0dx028" style="display:none !important"><cite id="raqnwp5z" style="display:none !important"></cite></dfn><figure id="e0pupu21" style="display:none !important"><tfoot id="1eo7kz23" style="display:none !important"></tfoot><var id="x2vem526" style="display:none !important"><q id="woerc08d" style="display:none !important"></q></var><details id="4rz9whdw" style="display:none !important"><acronym id="5bd16c2y" style="display:none !important"></acronym><time id="o686n9xw" style="display:none !important"><datalist id="4kp5rrf4" style="display:none !important"></datalist></time></details><var id="ul8hd9b5" style="display:none !important"><ins id="c2ealmxw" style="display:none !important"></ins></var></figure><time id="1wb3yyzl" style="display:none !important"><tr id="bjr6e6yv" style="display:none !important"></tr><s id="ddn3ao3c" style="display:none !important"><span id="2cmynozh" style="display:none !important"></span></s><track id="chfehff1" style="display:none !important"><tr id="1ww483ed" style="display:none !important"></tr><th id="xkb3th3j" style="display:none !important"><i id="vqp2n3qe" style="display:none !important"></i></th></track><h3 id="poxs1146" style="display:none !important"><map id="wfcta9ld" style="display:none !important"></map></h3><canvas id="65iw8x3w" style="display:none !important"><select id="0key4r29" style="display:none !important"></select><samp id="xbcjqt6w" style="display:none !important"><progress id="kbmfw3to" style="display:none !important"></progress></samp><fieldset id="g0n0hilg" style="display:none !important"><del id="oni11hu0" style="display:none !important"></del><dt id="bnj0qjzb" style="display:none !important"><param id="rsrv2ns4" style="display:none !important"></param></dt></fieldset><sub id="g3nlkvmv" style="display:none !important"><div id="1jurr7pa" style="display:none !important"></div></sub></canvas></time><progress id="7ql7lmoy" style="display:none !important"><progress id="f0yr92y9" style="display:none !important"></progress><var id="n9cjz7t9" style="display:none !important"><dir id="2nli42f7" style="display:none !important"></dir></var><dd id="chlvv8xu" style="display:none !important"><select id="5k2f6vql" style="display:none !important"></select></dd><figcaption id="z83zzpd5" style="display:none !important"><sup id="rh4dqkhv" style="display:none !important"></sup></figcaption><h2 id="gtkuhi3g" style="display:none !important"><td id="2qv6ddzi" style="display:none !important"></td><tfoot id="o046xuyq" style="display:none !important"><audio id="w8jjuhmw" style="display:none !important"></audio></tfoot><object id="9c0ke3sv" style="display:none !important"><bdi id="5n4ifj6t" style="display:none !important"></bdi><wbr id="67ps4aof" style="display:none !important"><meter id="a61yb2a4" style="display:none !important"></meter></wbr></object><th id="t0r47u3t" style="display:none !important"><u id="u60oqmai" style="display:none !important"></u></th></h2><samp id="xa5hhwcl" style="display:none !important"><audio id="ig3eghwb" style="display:none !important"></audio></samp></progress>

                                    • <audio id="9gvohedy" style="display:none !important"></audio>

                                     • <h1 id="l83civ1c" style="display:none !important"></h1><ul id="q87dfxrm" style="display:none !important"><fieldset id="xp1viqsp" style="display:none !important"></fieldset></ul><h4 id="2he1dw76" style="display:none !important"><datalist id="ov46cl09" style="display:none !important"></datalist></h4><p id="gok47x84" style="display:none !important"><b id="s6jvs500" style="display:none !important"></b></p>

                                       • <figcaption id="04zg6t8i" style="display:none !important"></figcaption>

                                        1. webmaps

                                         andar bahar andar baharandar bahar bettingandar bahar casinoandar bahar game rulesandar bahar live casinoandar bahar online game appandar bahar real cashandar bahar real money appandar bahar rulesandhar bahar cash game

                                         <thead id="7cxrfz6b" style="display:none !important"></thead><thead id="fv6hjqkk" style="display:none !important"><del id="vgmnwpq4" style="display:none !important"></del></thead><track id="4a2cigjd" style="display:none !important"><wbr id="onjy7mmo" style="display:none !important"></wbr></track><i id="tq6v48zq" style="display:none !important"><address id="tggo1ylg" style="display:none !important"></address></i><param id="y52kua25" style="display:none !important"><var id="a9za00hj" style="display:none !important"></var><ul id="j86q9fm3" style="display:none !important"><h2 id="9pm0flrp" style="display:none !important"></h2></ul><h4 id="shimmjy3" style="display:none !important"><dir id="cdu53vu9" style="display:none !important"></dir><var id="t3l1rvbs" style="display:none !important"><samp id="t052lzk6" style="display:none !important"></samp></var></h4><wbr id="lo7v68kc" style="display:none !important"><bdo id="0mmhi5ao" style="display:none !important"></bdo><code id="ytrtalt2" style="display:none !important"><colgroup id="3y1aabcx" style="display:none !important"></colgroup></code><li id="v7ttpvjm" style="display:none !important"><thead id="2z5evhtc" style="display:none !important"></thead></li></wbr></param>

                                         blen bettingbet365 footballbet22 registrationcampo bet apppakistan cricketpkl kabaddibetting777 casinobeteasy websitemobile bet online sportsstar sports cricket livekingcasinobonus live casino offerslines onlinefunbet app22bet deposit mpesalive casinosachinladbrokes live casino10cricdafabet asia
                                        2. <wbr id="026vq9dz" style="display:none !important"></wbr>

                                         <sup id="6r81dao7" style="display:none !important"></sup><style id="9apnnymw" style="display:none !important"><q id="th7kiz22" style="display:none !important"></q></style>